• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /
  • RALA-nimikkeistö /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot
  • RALA-nimikkeistö

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat
  • Kuivaketju 10-status -kohteet

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
   • RALA-nimikkeistö
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
   • Kuivaketju 10-status -kohteet
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Ilkka Romo: Kerralla valmista? Näkökulmia rakentamisen laatuun

  Rakentamisen laatu nousee aina herkästi puheenaiheeksi. Itse pidän hyvänä kaikkea keskustelua aiheesta, jos ajatuksena on kehittää toimintaa. Laadun kehittämisellä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia paitsi taloudellisesti, myös työ- ja asuinympäristöjen terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisessä.

  Keskustelu laadusta on monitahoista ja riippuu aika pitkälti kunkin osapuolen näkökulmasta. Suurelle yleisölle laatu näkyy valitettavan usein ikävinä uutisina esimerkiksi sisäilmaongelmaisista julkisista rakennuksista. Yhtä syytä tai syyllistä ongelmille ei ole, eikä syyllisten etsiminen auta korjaamaan tilannetta. Sen sijaan yhteistyön kautta on etsittävä ratkaisuja ja varmistettava, että vastaavaa ei tapahtuisi tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan suunnittelijoiden, materiaalitoimittajien, rakentajien ja käyttäjien yhteistoimintaa.

  Iso mahdollisuus kehityksen polulla on laatutiedosta kerättävän datan tehokkaampi analysointi, jotta voimme tunnistaa parantamista vaativat asiat ja työstää niitä. Skanskassa olemme kehittäneet uusia digitaalisia työkaluja työmaille laadunvalvontaan tiedon keruuta ja analysointia varten, ja näitä ratkaisuja on vähitellen tulossa käyttöön myös asiakkaillemme.

  Näkökulma laatuun on katsojan silmässä

  Katsotaanpa vähän eri näkökulmia rakentamisen laatuun. Ammattimaisille tilaajille ja rakennuttajille on tärkeää, että urakka valmistuu suunnitellussa ajassa, budjetissa ja virheettömänä sekä vastaa suunnitelmissa määriteltyjä vaatimuksia. Laatu on yleensä selkeästi määritelty RYL:n eli rakentamisen yleisten laatuvaatimusten pohjalta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä mitataan esimerkiksi Rakentamisen Laatu RALA Ry:n palautekyselyjen kautta. Suurin osa palautteen saajista on antanut julkaisuluvan palautteelle, joten palautteet ovat julkisesti nähtävillä. Avoimuus onkin hyvä tapa kehittää toimintaa.

  Kuluttaja-asiakkaille laadun määritelmä onkin jo monimutkaisempi. Se johtuu siitä, että näkökulmia on yhtä monta kuin on kuluttajiakin. Asunnonostajien kohdalla rakennusyrityksen palvelun laatu ja asiakassuhteen hoitaminen korostuvat, ja asiakastyytyväisyys on paras mittari.

  EPSI Rating auttaa vertaamaan rakentamista toisiin toimialoihin

  Uutta rakennusalalla on se, että asunnonostajien tyytyväisyyttä on alettu vuonna 2017 mitata EPSI Rating -toimialatutkimuksen avulla. EPSI Rating -tutkimus antaa kiinnostavaa vertailutietoa eri toimialoilta. Ensimmäisissä mittauksissa alan arvosanaksi saatiin hyvä yli 75 indeksipisteen arvo. Uudisasuntorakentamisen valitusten määrä on kuitenkin suhteellisen korkea verrattuna muihin Suomen tutkittuihin toimialoihin. Tämä on asia, johon rakennusalan tulee ehdottomasti tarttua, jos mielikuvat alasta halutaan saada kohenemaan.

  Tarkoitus on jatkaa ja kehittää arviointia, jotta se auttaa asuntorakentajia parantamaan toimintaansa sekä vertailemaan jatkossa eri yritysten laaduntuottokykyä.

  Hyvä esimerkki eri toimijoiden yhteisestä kehitystyöstä on kosteudenhallinnan parantamiseksi kehitetty Kuivaketju10-toimintamalli. Ympäristöministeriön, Rakentamisen laatu RALAn ja keskeisten rakennusvalvontavirastojen yhteistyönä kehitetyssä Kuivaketju10-toimintamallissa kosteudenhallinta kattaa rakennushankkeen kaikki vaiheet tilaamisesta suunnitteluun, työmaatoteutukseen ja käyttöönottoon sekä rakennuksen ylläpitoon. Menettelyn avulla tunnistetaan tärkeimmät riskitekijät jo suunnitteluvaiheessa. Kuivaketju10 sisältää käytännön toimintaohjeet eri toimijoille rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin. Skanska on osallistunut toimintamallin kehittämiseen, ja olemme päättäneet ottaa sen käyttöön omissa asuntoprojektikehityshankkeissamme.

  Tiedonkulun ongelmien ratkaiseminen ratkaisee myös laatuongelmia

  Hiljattain Rakennusliitto ja Rakentamisen laatu RALA teettivät laatukyselyn, jossa selvitettiin Rakennusliiton jäsenten käytännön kokemuksia laadusta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista työmailla. Suurin osa työntekijöistä nosti esille kiireen suurimpana esteenä laadukkaalle työlle. Kiire ei ole kuitenkaan juurisyy, vaan sitä on etsittävä muualta. Sama tutkimus nosti esille ongelmiksi puutteelliset tai myöhässä olevat suunnitelmat sekä työmaiden aikataulun hallinnan.

  Itse asiassa tiedon saaminen läpi koko toimitusketjun aiheuttaakin merkittäviä laatuongelmia, jos se ei toimi kunnolla. Tiedonkulun puutteet synnyttävät häiriöitä, virheitä ja hukkaa. Yhtenä ratkaisuna esimerkiksi Skanskassa on älylaitteiden tuominen yhä useamman työmaan työntekijöiden käyttöön. Älylaitteet ovat työmaan johdossa tietysti olleet arkipäivää jo pitkään, mutta rakennustöitä tekevistä työntekijöistä ei vielä kovin monella ole suoraa pääsyä tiedon lähteille laitteiden kautta.

  Kokemukset älylaitteista työntekijöiden parissa ovat olleet erittäin hyviä, ja käyttöä laajennetaan kuluvan vuoden aikana. Suurimmaksi hyödyksi työntekijät ovat kokeneet nimenomaan ajantasaisten suunnitelmien ja 3D-mallien katsomisen suoraan siellä, missä kulloinkin työskentelevät. Edellinen blogini käsittelee myös tätä aihetta.

  Laadukas toiminta on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää yritysten maineen ja asiakassuhteiden näkökulmasta, mutta samalla myös keskeinen kannattavuuden osatekijä. Kerralla oikein tekeminen on takuulla edullisempaa kuin korjaaminen työn aikana tai sen jälkeen, kun rakennuskohde on luovutettu käyttäjilleen.

  Ilkka Romo
  Rakentamisen Laatu RALA ry:n hallituksen puheenjohtaja
  Skanska Oy:n kehitysjohtaja

   

  12.03.2018


  Lisää blogeja:
  15.09.2022RALA-pätevyys kertoo vastuullisesta yrityksestä – jo 25 vuoden ajan
  01.07.2022Tietomallinnus vie kohti toimivaa, turvallista ja kestävää rakennettua ympäristöä
  28.06.2022Ajankohtaista rakentamisen laadusta - RALAn uutiskirje 2/2022
  20.06.2022Uudistuva RALA 2025 – laatu on vastuullisuutta
  25.03.2022Kiitos yhteistyöstä – onnistuneissa hankkeissa yhteistyö toimii
  24.03.2022Rakentamisen laatu näkyy hiilijalanjäljessä
  24.02.2022Uusista osaajista buustia laadun tekemiseen
  20.12.2021Ketterä kehitys on jatkuvaa oppimista – RALA-referenssipalvelun käyttöönotto viivästyy
  17.12.2021Tuula Råman: Rakennetun ympäristön tilannekuvan ABC – arvoketju, benchmarking ja hiilijalanjälki
  02.12.2021Karjalainen & Ehrukainen: Ilmastonmuutos muuttaa maailmaa ja rakennusalalla on iso rooli sen torjunnassa
  27.10.2021Eeva-Liisa Hannu: Työturvallisuuden edistäminen rakennusalalla ja sen kehittymisen mittaaminen
  30.09.2021Tuula Råman: Vastuullinen yritys vastuullisesti toimivassa verkostossa
  27.08.2021Heikki Ellonen: RALA Ajassa mukana - tietojärjestelmäprojekti siirtää RALAn sovellukset 2020-luvulle
  29.06.2021Marjo Laurila: Työni parhaat puolet
  22.06.2021Laadusta, kilpailukyvystä ja tuottavuudesta - ja kasvokkain tapaamisen hienoudesta
  04.06.2021Heikki Ellonen: Alustat rakennusalalla
  26.05.2021Harri Ajomaa: Kenelle sinä rakennat?
  12.04.2021Miia Asikainen: Samassa veneessä ja yhteisellä matkalla kohti parempaa laatua
  08.04.2021Tuula Råman: RALAn tunnettuus on kasvanut erityisesti päättäjien keskuudessa
  15.02.2021Mikko Saarikoski: Vilkun käyttö ehkäisee ketjukolareita
  14.01.2021Heikki Ellonen: Referenssien sujuva hallinta – ei mikään mission impossible?
  17.12.2020Tuula Råman: Poikkeuksellisen vuoden satoa
  13.11.2020Eija Ehrukainen: Johtamisjärjestelmällä avaimet menestykseen
  28.09.2020Tuula Råman: Laatu on vastuullisuutta
  22.06.2020Tuula Råman: Mikä muuttuu ja mihin suuntaan?
  03.03.2020Tuula Råman: Julkinen kilpailutus ja rakentamisen laatu - kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
  28.11.2019Eija Ehrukainen: Asiakasvaatimukset sekä johdon tahtotila ympäristöjärjestelmän ajureina
  09.10.2019Marikki Makkonen: Kestävä kehitys on liiketoiminnan uusi musta – rakennusalalla mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä
  14.08.2019Mikko Saarikoski: Riskienhallintaa ja kirsikanpoimintaa – sosiaalisen datan merkitys rakentamiselle
  05.06.2019Armi Temmes: Voittajilla ja häviäjillä on tunteet – eletäänpä ihmisiksi energiamurroksessakin
  12.12.2018Tuula Råman: Yhtenäiset toimintatavat parantavat monimutkaisten hankkeiden hallintaa
  27.11.2018Jani Kemppainen: Rakennusliikkeillä on ratkaisuja kosteudenhallintaan
  07.11.2018Mika Katajisto: Nyt on tekojen aika!
  21.09.2018Lavikka, Tuomisto ja Kallio: Rakentamiseen laatua lohkoketjuilla ja älysopimuksilla
  11.09.2018Junkkari ja Äyräväinen: Elinikäinen oppiminen – vain muutos on pysyvää
  24.08.2018Olli Seppänen: LVI-tuotteita koskevilla EU-säädöksillä suuri ympäristövaikutus
  29.06.2018Outi Silfverberg: Rakentamalla terveyttä ja monimuotoisempaa kaupunkiluontoa
  12.06.2018Maununaho, Luoma-Halkola ja Häikiö: Rakennetun ympäristön koettu laatu
  03.04.2018Kalle Euro: Tulevan Suomen rakentaminen
  12.03.2018Ilkka Romo: Kerralla valmista? Näkökulmia rakentamisen laatuun
  05.03.2018Johanna Lankinen: Tietomallityöskentelyn kehittäminen talotekniikka-alalla
  14.02.2018Tuula Råman: Läpinäkyvyys lisää laatua
  14.02.2018Tiina Kaskiaro: Sisäilmaongelmat tunnistetaan – nyt on yhdessä tehtävä suunnanmuutos
  13.02.2018Pasi Parviainen: Yksi kaikkien puolesta vai kaikki yhden puolesta?
  19.12.2017Anu Ginström: Hyvä kohtelu on kivaa, mutta sekään ei riitä
  15.12.2017Salminen, Jyrkkäranta ja Ratamäki: Allianssin ulotuttava koko toimitusketjuun
  22.11.2017Tuula Råman: Kuka johtaa rakentamisen arvoketjua?
  14.11.2017Hannu Järveläinen: Rakennusala kaipaa hienoja uutisia!
  24.10.2017Helena Kekki: Rakennusteollisuudella riittää kirittävää yritysvastuun saralla
  09.10.2017Harri Ajomaa: Olosuhteiden hallinta työmaalla
  26.09.2017Jari Virta: Laadullisen hankinnan tietopaketti taloyhtiöille
  15.09.2017Juha Höyhtyä: Kuivaketjusta tuottavuuteen
  05.09.2017Kimmo Hilliaho: Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö haltuun uuden tutkimustiedon avulla
  31.08.2017Timo Jeskanen: Modernien rakennusten peruskorjaussuunnittelusta
  28.06.2017Hannu Järveläinen: Rapistuuko omaisuutemme?
  18.05.2017Tuula Råman: Luottamus syntyy kokemuksista
  17.05.2017Marjo Laurila: Asiakaspalvelu avaa polkuja kehitykseen
  02.05.2017Tapani Karonen: Täysi-ikäisen RALAn laatutyö on kantanut hedelmää
  24.04.2017Anna Masanti: Yritysvastuupuheeseen sisältyy kokonainen kulttuuri
  10.04.2017Ville Järvinen: Maarakennusalalla pienet yritykset mukaan digikelkkaan
  30.03.2017Mikko Somersalmi: Tuottavuus ja laatu käsi kädessä
  16.03.2017Matti Vesalainen: Rakenteiden tiivistämisellä terveellisempiä rakennuksia – osaamisestako on kysymys?
  23.02.2017Jari Virta: Kuntien kannattaa tukea taloyhtiöiden lisärakentamishankkeita
  14.02.2017Jouni Punkki: Betonirakenteiden laatu puhuttaa
  04.01.2017Tuula Råman: RALA on tukenut rakentamisen laatua jo 20 vuotta
  07.12.2016Mikko Ahtola: Ihmisiä telineillä
  23.11.2016Jari Virta: Korjausrakentamisen laadun edistämiseen tarvitaan taloyhtiön tahtotilan kirkastamista ja palveluntuottajien palveluprosessien kehittämistä
  09.11.2016Antti Jukarainen: Laadun varmistaminen jo rakentamisen aikana on entistä tärkeämpää
  20.10.2016Sami Saari: Kuivaketju10:llä vältät kosteusvauriot
  10.10.2016Teija Ojankoski: Rakentamisen laadun kokemus kilpistyy rahaan
  29.09.2016Vesa Juola: Laadun ja asiakasymmärryksen liitto
  26.09.2016Tuula Råman: Voisiko meissä kaikissa asua pieni yrittäjä?
  19.09.2016Nina Flinck: Vuorovaikutus kätilöi kehittymistä
  09.09.2016Kai Tattari: Miten olette jäsentäneet yrityksenne tavat toimia?
  25.08.2016HKR: RALA-pätevyys on vakiintunut osa hankintamenettelyämme
  10.08.2016Tuula Råman: Palautteen keruu ja siihen reagointi ovat asiakaslähtöistä toimintaa
  06.07.2016Nora Öistämö: Mutkattomuuden kaipuu ja paperisirkuksen välttäminen
  20.06.2016Niina Rajakoski: Anteeksi, olin väärässä, tein virheen, korjaan sen – noin sen pitää olla
  09.06.2016Harri Heikura: Laatua kehitetään asiakkaan kokemuksiin katsomalla
  24.05.2016Timo Nummela: Laatu lähtee tekijästä
  04.05.2016Matti Harjuniemi: Tervetuloa arjen laatukisaan!
  27.04.2016Rune Paananen: Miten löytää sopivimmat yhteistyökumppanit rakennusprojektiin?
  12.04.2016Juha-Matti Junnonen: Järjestelmällisesti kerätty palaute auttaa yritystä kehittymään
  23.03.2016Juha Salminen: Julkikuva paranee toiminnan kautta
  03.03.2016Eeva-Liisa Hannu: Tarkasti kuvattu referenssi puhuu yrityksen puolesta
  15.02.2016Tarmo Pipatti: Laatu on taitavan tilaamisen ja toteutuksen summa
  05.02.2016Harri Saarinen: Toimintatapojen kehittämisellä tehdään entistä laadukkaampaa lopputulosta
  15.01.2016Tero Kiviniemi: Laatu on ilmaista mutta laaduttomuus maksaa